Dobry prawnik w dochodzeniu odszkodowań

Odszkodowanie to jedno z najczęstszych zleceń obsługiwanych przez naszą kancelarię adwokacką. Co roku mnóstwo osób zostaje pokrzywdzonych w rezultacie rozmaitych zdarzeń losowych, czy to wypadków w pracy, czy wypadków samochodowych. Co raz głośniej dyskutuje się również o odszkodowaniach związanych z błędem lekarskim. Jako doświadczeni adwokaci mamy obowiązek zaprezentować Wam podstawowe wiadomości dotyczące dochodzenia odszkodowań w różnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że ta publikacja zwiększy Waszą wiedzę i rozproszy wszelkie wątpliwe kwestie związane z odszkodowaniami.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Mimo, iż w lekturze prawniczej nie zostało ostatecznie sprecyzowane określenie błędu, w praktyce zakłada się, że błąd medyczny to niezgodne z bieżącą wiedzą działanie lub zaniedbanie, którego efektem jest zakażenie, naruszenie integralności ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć chorego. Błąd medyczny może być wyrządzony przez nieodpowiednią diagnozę, jeśli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniające się do rozwoju choroby, sprzeczne z obowiązującą wiedzą lekarską leczenie i przygotowanie zabiegu operacyjnego, w rezultacie którego powstała określona szkoda, jak i wykorzystanie preparatu leczniczego lub wyrobu medycznego, który okazał się być nieefektywny i niewłaściwy dla konkretnego chorego. W tej kwestii charakteryzuje się 3 podstawowe typy błędu lekarskiego: błąd w ocenie lekarskiej, błąd leczniczy i błąd techniczny. Odszkodowanie za błąd lekarski może być uzyskane w tradycyjnym procesie cywilnym, lub przed specjalną komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Odszkodowanie drogowe

Wszystko zaczyna się od wypadku, który przyczynił się do powstania danej szkody. Wypadek komunikacyjny określany jest jako wydarzenie w ruchu lądowym, w którym bierze udział co najmniej jeden pojazd (z napędem silnikowym lub bez takiego silnika) jak i którego skutkiem są straty w majątku lub szkody na osobach w nim uczestniczących. Ofiarą incydencie drogowym może być zatem nie tylko osoba prowadząca wspomniany pojazd, czy jego pasażer. W wypadku komunikacyjnym mogą partycypować także osoby jadące na rowerze, osoby jadące na motorze i piesi, którzy znaleźli się po prostu w złym miejscu i w złym czasie. Najistotniejszą podstawą kompensaty zadośćuczynienia jest szkoda. Szkoda może przybrać formę materialną i niemajątkową, oraz rzeczową i osobową. Komplet strat, które zaistniały w wyniku wypadku, brany jest pod uwagę podczas oceny wysokości odszkodowania. Niemniej zanim firma ubezpieczeniowa zdecyduje się na wypłatę sumy odszkodowawczej, my jesteśmy zobowiązani do zgłoszenia wypadku komunikacyjnego. Po zakomunikowaniu wydarzenia, ubezpieczyciel wysyła likwidatora, czyli specjalistę, który ocenia wymiar strat. Przygotowany przez niego protokół jest podstawą decyzji udzielanej przez firmę ubezpieczeniową. Cały mechanizm uzyskiwania odszkodowania trwa około 1 miesiąca.

Odszkodowanie pracownicze

Stworzona w 2002 roku uchwała o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych opisuje wypadek przy pracy jako gwałtowne wydarzenie spowodowane okolicznością fizyczną powodujące uszczerbek lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z realizowaniem przez pracownika prostych czynności albo rozporządzeń przełożonych,
  • podczas lub w związku z przeprowadzaniem przez zatrudnionego prac na rzecz zleceniodawcy nawet bez zlecenia,
  • w okresie pozostawania zatrudnionego w dyspozycji przełożonego w trasie pomiędzy miejscem funkcjonowania zleceniodawcy, a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze umowy.

Najbardziej istotnym elementem definicji jest wyrażenie zewnętrznej przyczyny wypadku. Zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy oznacza właściwość, która nastąpiła bez zależności od osoby pracownika. Za przyczyny niezależne uwzględnia się między innymi działanie maszyn, energii energetycznej, materiałów chemicznych i sił natury. Co więcej wypadek przy pracy może mieć także powiązanie z zaniedbaniem odmiennych osób, które są odpowiedzialne za stosowne zabezpieczenie środowiska pracy lub szkodliwych towarów. Wypadek przy pracy rozkręca całą, wielopoziomową maszynę procedur. Poszkodowany w wypadku w miejscu pracy ma możliwość dochodzenia pojedynczego zadośćuczynienia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, na zasadach ogólnych, może on dochodzić kompensaty doznanej szkody od zleceniodawcy przed sądem cywilnym.

Uzyskiwanie odszkodowania za jakikolwiek z wymienionych tutaj wypadków może być trudne dla osób, które nie nie dysponują odpowiednim doświadczeniem. A możecie nam wierzyć, że o godziwe zadośćuczynienie dobrze jest jest zawalczyć, chociażby z uwagi na to, że otrzymane pieniądze ułatwią Tobie powrót do zdrowia. Zatrudnienia przez nas prawnicy służą fachowym doradztwem i profesjonalną pomocą w zakresie pozyskiwania sprawiedliwych odszkodowań i nie tylko.

Jesteśmy kompetentną kancelarią adwokacką z Torunia. Nasi prawnicy z zaangażowaniem zajmują się każdym zleceniem, nawet tym z pozoru niemożliwym. Będziemy Cię wspierać w każdej sytuacji. Zgłoś się do naszej kancelarii prawnej i uzyskaj szybką pomoc. Adwokaci Toruń

Strona używa cookies
Ok