Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

System gospodarczy dla osób niepełnosprawnych ciągle nie jest interesujący. Zazwyczaj pracodawcy, którzy mogą wybrać człowieka zdrowego oraz „schorowanego”, wybiorą tego pierwszego. Nawet w takiej sytuacji, gdy wspomniany drugi ma skromniejsze umiejętności, np. niedostateczne wykształcenie czy brak doświadczenia. Taka postać rzeczy negatywnie odbija się na osobach, które posiadają rozlicznego rodzaju dolegliwości. W efekcie praktycznie w ogóle nie zamierzają iść do pracy, „wegetują” z samej renty i są nieuchronnie „wyrzucane” na margines. W RP „odmienność” wciąż sprzęga się z czymś złym, „egzotycznym”, kontrowersyjnym. A jednak osoby np. z dysfunkcją słuchu, zgodnie z ustawodawstwem, nigdy nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku otwartego rynku pracy. Czy istnieje dla takich osób jakieś wyjście? Gdzie powinny skierować się po pomoc? Czy istnieją jakieś racjonalne metody ich zatrudnienia?

Jakie są działania na rzecz osób niepełnosprawnych?

Jedną z opcji aktywizacji osób niepełnosprawnych jest angażowanie wspomagane. Wspomniana koncepcja ma swoje korzenie w USA w latach 60. oraz 70. XX wieku. W naszym kraju zaczęto ją wprowadzać zaledwie w 2001 roku. Teraz mnóstwo fundacji wprowadza ową procedurę pomocy w nawiązaniu do osób z niepełnosprawnościami. Na czym ona naprawdę się opiera? Instruktor pracy oraz konsultant w zakresie zatrudniania dopasowują ewentualnego podwładnego i przełożonego. Znaczące są tutaj predyspozycje spodziewanego zatrudnionego, warunki, które ma możliwość zapewnić właściciel, charakter obowiązków, wielkość pensji i wymiar czasu pracy. Później osoba z niepełnosprawnością przechodzi właściwe badania u lekarza medycyny pracy i warsztaty BHP (są one planowane przez chlebodawcę). Trener pracy nie ma wyłącznie wybrać obszaru, w którym będzie ona pracować, ale ponadto przygotować resztę podwładnych wybranej jednostki na podjęcie nowego. Ponadto uczyć dojazdu do korporacji oraz ułatwić mu start w obcym towarzystwie. Obowiązkiem szkoleniowca pracy jest także likwidowanie pojawiających się kłopotów między chlebodawcą a pracobiorcą.

Drugim wariantem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, jakie posiadają niezwykłe zezwolenia. W wyjątkowy sposób podchodzą do osób niepełnosprawnych, więc: dostarczają im godziwe realia zatrudnienia (na każdym kroku dostosowane do rodzaju oraz stopnia niepełnosprawności), pielęgnację sanitarną i kuracyjną. Opisywanym przedsiębiorstwom przypadają „pierwszeństwo” podatkowe, bonifikaty i dofinansowanie (dokumenty przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozliczne fundacje asystujące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kooperują z ZPCh. Kształcą swoich podopiecznych relacji z właścicielem, adaptowania się do nieznanej sytuacji w życiu i zaradności.

Trzeba napomknąć również o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których uczniowie organizacji pożytku publicznego mają szansę rozwijać swoje predyspozycje oraz zainteresowania. W poszczególnych organizacjach pozarządowych funkcjonuje nie mniej niż parę rodzajów takich klasopracowni, m in. pracownia aktywności twórczej, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia promocji i obsługi sprzedaży czy pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jakich miejscach prócz tego osoby z orzeczeniem mogą szukać pomocy?

W jakichkolwiek miejscach, w jakich wprowadzane są zajęcia, praktyki, szkolenia, warsztaty, pomoc prawnika i psychologa. Najczęściej organizacje pożytku publicznego interesują się aktywizacją niepełnosprawnych w niniejszym aspekcie. Są najodpowiedniejszym miejscem, gdzie niniejsze osoby mają możliwość rozszerzać swoje zdolności, nabywać informacje, ćwiczyć się koegzystować z pozostałymi osobami i otrzymać rekomendację w odszukaniu stabilnej pracy. Przykładowo w charakterze ćwiczeń inwalidzi lub osoby ze stopniem niepełnosprawności mają sposobność uczestniczyć w: kursach multimedialnych, zawodowych, zdalnych, kwalifikacje społecznych i w zakresie prawa. Lekcje z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają za zadanie zachęcenie osoby z dysfunkcją w zakresie wybierania ścieżki zawodowej, zmianie zawodu, wyborze lekcji, tworzenia materiałów dla pracodawcy lub w odpowiednim odszukiwaniu ogłoszeń. Ogromnie znaczące jest ponadto to, iż organizacje oraz inne zbieżne organizacje publiczne, mogą dostać 1% podatku od lokalnych obywateli. Którekolwiek otrzymane środki pieniężne są powierzane jedynie na wspomaganie osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Należałoby położyć nacisk na to, iż w RP jest coraz wyższa świadomość, iż za pomocą wspomnianego szczegółu mamy szansę istotnie kogoś wspomóc.

Pośrednictwo pracy to kolejna droga, z jakiej mają sposobność skorzystać osoby np z dysfunkcją słuchu. Chodzi tu bynajmniej nie tylko o fundacje, lecz rozliczne odrębne instytucje ogólnodostępne. Zazwyczaj zajmują się rekrutowaniem „zwykłych” osób, natomiast swoją drogą mają oferty dodatkowe. Chodzi tutaj o owe oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dobrane do ich zdolności. Jeśli planujesz uzyskać o wiele więcej wiadomości na ten temat, wejdź w ten odnośnik – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok