Kurs na wozy policyjne kurs na pojazdy specjalne szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Kurs na wozy policyjne kurs na pojazdy specjalne szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Jakie uprawnienia posiadają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy pojazdy zdobywają szczególne prawa? Jakie przepisy są dla nich wiążące? Mianowicie do samochodów uprzywilejowanych włącza się którekolwiek pojazdy chroniące ludzkie zdrowie, życie czy własność. Zaliczają się tu także pojazdy, jakich kluczowym planem jest strzeżenie bezpieczeństwa regionu, utrzymywanie porządku publicznego bądź równorzędne procedury mające wpływ na postępowanie ludzi w rozleglejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny aut, np. kolumny aut Straży Granicznej albo Biura Ochrony Rządu. Niniejsze pojazdy mają też dawać bezpieczeństwo jednostkom publicznym sprawującym władzę w regionie. Przypada im określona ochrona (m. in. głowie państwa albo członkom rządu). Do aut uprzywilejowanych należy zaliczyć dodatkowo pojazdy wykonujące na trasach roboty remontowe, odświeżające czy porządkowe, a także autokary szkolne albo wiozące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie przytoczone pojazdy mają na ulicy określone zezwolenia. Nade wszystko kolejni uczestnicy ruchu muszą ustąpić im pierwszeństwa, a mianowicie zjechać z drogi, zawrócić albo w następny sposób utworzyć miejsce. W trakcie, kiedy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację wizualną i dźwiękową, wszyscy kierowcy, właściciele rowerów, motocykliści oraz piesi muszą reagować w zgodzie z niniejszą zasadą. Naturalnie kierowców ambulansów albo pojazdów policyjnych także obowiązują reguły: dobrania szybkości do warunków panujących na drodze, przezornego prowadzenia i niestwarzania ponadplanowego ryzyka. W Polsce kierowców pojazdów uprzywilejowanych obowiązują: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Jakie przepisy obowiązują kierowców-konwojentów?

Kierowców-konwojentów obowiązują te same przepisy co kierowców samochodów uprzywilejowanych, mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawa o ruchu drogowym. Funkcjonują jednakże ponadplanowe zasady do rozwożenia wartości pieniężnych, w pierwszej kolejności różnorakiego charakteru czeków, weksli i innych materiałów będących substytutem gotówki. Którykolwiek przewóz dozorowany musi spełniać zastrzeżenie co do liczby konwojentów, m in. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi nadzorować trzech eskortantów. Oprócz tego opisywany przejazd powinien być monitorowany przy użyciu cybernetycznych systemów, m.in. kompleksów sygnalizacji wtargnięcia, systemów telewizji monitorującej lub systemu „panika”. Osoby siedzące za kierownicą wskazanych pojazdów muszą koniecznie przejść specjalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Szkolenia dla kierowców karetek, wozów strażackich i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Wiele Ośrodków Doskonalenia Kierowców posiada w swojej ofercie profesjonalne kursy dla osób, które zamierzają otrzymać upoważnienia na przemieszczanie się autami uprzywilejowanymi lub transportującymi wartości pieniężne. Zazwyczaj dzielą się one na dwie części: kursy podstawowe i kursy dodatkowe. Pierwsze obowiązują osoby, które tylko pragną nabyć pozwolenia na kierowcę-konwojenta czy kierowcę auta uprzywilejowanego. Kolejny model dedykowany jest dla tych, co chcą polepszyć obecnie posiadane kwalifikacje i poszerzyć informacje. Szkolenia poza tym obejmują część akademicką i część praktyczną. Ich zadaniem jest skuteczne wykształcenie użytkowników samochodów do bezkolizyjnego robienia najrozmaitszych manewrów na jezdni w wymagających warunkach, np. gwałtownego hamowania, mijania przeszkód z jednoczesnym hamowaniem lub manipulowania środkiem transportu na szczególnie mokrej jezdni, gdzie funkcjonuje duże prawdopodobieństwo poślizgu. Prowadzący w trakcie zajęć zwracają wyjątkową uwagę na pozycję odbieraną przez prowadzącego za kółkiem kierownicy, prędkość obrotów (inaczej koordynację fizyczną), umiejętność koncentracji na drodze i rozmaitych szczegółach mających niemałe znaczenie w trakcie prowadzenia. Co ponad to? Kierowcy w czasie warsztatów kształcą się, w jaki sposób hamować, gdy samochód osiąga astronomiczną szybkość bądź zatrzymywać się awaryjnie na ostrym zakręcie. Regularnie przeznacza się dłuższą chwilę na jechanie po trolejach, jakie mają naśladować nierówności tradycyjnej jezdni, mianowicie koleiny.

Czym jest save driving?

Nadrzędnym zamiarem jazdy defensywnej jest zwiększanie zysków z nauczonych odruchów oraz manewrów. Chodzi tutaj o uprzedzanie określonych zajść na ulicy, odpowiednią jej obserwację i kształtowanie osobnych manewrów. Zajęcia jazdy defensywnej są poświęcane praktycznie wszystkim kierowcom, bo nauczają jakim sposobem należycie prowadzić po ulicach osiedlowych, w środku miasteczka lub po trasie szybkiego ruchu. Z jego pomocą można w błyskawiczny oraz przyjemny sposób wyuczyć się swobodnej jazdy, adekwatnego komunikowania światłami, stosowania biegów lub wybierania pasu ruchu. Nauczyciele w czasie jazdy opisują, jakie dany kierowca ma przeoczenia, w jaki sposób opanować prawidłowe nawyki oraz jak zachować się w okolicznościach radykalnych. Sumując: jeżdżenie autem w sposób defensywny powinno być za każdym razem niezawodne. Prowadzący musi postępować w zgodzie z wyszkolonymi dewizami oraz odruchami, podróżować świadomie i niezmiennie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej w temacie treningów dla kierowców, kliknij w ten odsyłacz – Kursy dla kierowców-konwojentów

Strona używa cookies
Ok