Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat specjalizujący się w prawie karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które zobowiązują do roztropności i solidności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi stanowi priorytet jego działań. Każda ze spraw, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach zalicza się do szeroko rozumianych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykroczeniowe i wykonawcze. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są rozstrzygane według takich samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to sprawy, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie znajdują się wykroczenia, które mają szczególny wpływ na życie poszkodowanych i oskarżonych. Zwykle są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc zarówno pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się też sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży albo fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, tożsamości i innych danych. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, to znaczy negatywnie oddziałują na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, wykroczenia seksualne, a także morderstwa i usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Gospodarcze sprawy karne należą do bardziej złożonych spraw, ponieważ dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym i mogą mieć niekorzystny wpływ na sposób postrzegania marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie jak najmniej rzutowały na renomę, pozycję i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą przede wszystkim finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Największą szkodę dla firm mogą wywoływać wszelkiego rodzaju oszustwa ubezpieczeniowe i bankowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Często realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym również internetowych oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma przekonywać do działań na szkodę spółki. Pomoc prawna jest też możliwa w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego prowadzenia rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń często nie wynika z braku wiedzy, a ze celowych działań. Prawo karne zajmuje się przede wszystkim nielegalnymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest również zasadne w przypadkach, gdy sprawy są kierowane przeciwko niewinnym jednostkom w celu wywołania szkody i ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie potrzebny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w ciągu działań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z niejawnych źródeł. Bywa też tak, że drogą sądową trzeba dopominać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Karne sprawy wykonawcze dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą z tego powodu wykonać konkretne czynności. Są to więc sprawy powiązane z sposobem i warunkami odbywania wyroku i zapłatą grzywny lub wywiązywaniem się z obowiązków, wymaganych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące odroczenia lub zawieszenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności. Zazwyczaj skazani również zabiegają o wydanie kary łącznej w wypadku, jeśli popełnionych zostało więcej wykroczeń przed określeniem wyroku albo zmianę formy odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Zdarzają się także przypadki, gdy osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu z uwagi na marne warunki w areszcie. Adwokat może również wypracować rozłożenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to następstwa takich działań mogą być dla sprawców poważne i zawierać takie konsekwencje karne jak np.: zakazy pełnienia pewnych stanowisk, spędzania czasu w określonych miejscach czy prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu również wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż zwykle są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, uszkadzaniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to także nieodpowiednie usuwanie odpadów, długotrwały brak dowodu osobistego lub prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają równie sumiennej pracy adwokata, jak w wypadku pozostałych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Strona używa cookies
Ok