stabilizacja torfu w glebie za pomocą biogazu

Grudzień 11, 2016
Instalacje biogazowe biogazownie pochodnie do spalania biogazu odgazowanie składowiska odpadów

Technologie pozyskiwania biogazu

W jakich miejscach biogaz może być głównym źródłem zasilania? Po pierwsze w klarowaniu ścieków, gdzie sfermentowane odpady pochodzenia biologicznego są kluczowym źródłem do otrzymywania energii. W […]
Strona używa cookies
Ok