Kurs dla kierowców policji szkolenia uzupełniające dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kursy dla kierowcy konwojenta

Kurs dla kierowców policji szkolenia uzupełniające dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych kursy dla kierowcy konwojenta

Czym są pojazdy uprzywilejowane?

Spora część spośród nas niewątpliwie spotkał taki pojazd na swojej trasie. Bynajmniej nie chodzi tu o przewoźników typowych samochodów osobowych, którzy lekceważą nakazy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są wszystkie auta, których zadaniem jest ochranianie ludzkiego zdrowia, życia lub własności, jak również utrzymywanie bezpieczeństwa w państwie. Kierowcy takich samochodów mają przymus wskazywania innym uczestnikom ruchu drogowego, że absolutnie nie będą naginali się do tradycyjnych kodeksów. W pierwszej kolejności barwami świecących świateł i hałasami o zmiennym tonie. Inaczej: pozostali prowadzący auta, piesi oraz kolarze muszą skojarzyć, że podąża pogotowie albo straż pożarna. Do pojazdów, które posiadają rzadkie prawa, przyporządkowujemy, np.: pojazdy zawodowej straży pożarnej, samochody sanitarne, pojazdy służby celnej, Biura Ochrony Rządu, Inspekcji Transportu Drogowego, jednostek kontroli skarbowej, inne pojazdy mające zezwolenie ministra. Do szczególnych aut uprzywilejowanych przynależą samochody wożące wartości pieniężne, inaczej tzw. bankowozy. Co więcej – auta agencji ochroniarskich, spółek kurierskich, przedsiębiorstw pocztowych oraz pozostałe pojazdy wiozące szkodliwe ładunki o niesłychanie dużej wartości.

Jakim sposobem? zdobyć upoważnienie do kierowania karetką albo pojazdem wiozącym towary niebezpieczne?

Istnieje kilka globalnych wytycznych, którymi powinniśmy się kierować podczas otrzymywania pozwolenia do przemieszczania się pojazdami uprzywilejowanymi, np. trzeba mieć skończone 21 lat, posiadać prawo jazdy stosownej kategorii, orzeczenie od lekarza medycyny pracy i psychologa o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania wspomnianym środkiem transportu. Ponadto obligatoryjnie należy ukończyć warsztaty w ośrodku trenowania sposobu jazdy oraz zdać pozytywnie test. Ujmuje on dwie główne części składowe – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wyszkolenie kursanta słusznego postępowania w wyjątkowych i nieprzyjemnych okolicznościach podczas jazdy. Znakomitym wzorcem jest wykazywanie „skali mocy” samochodu, mianowicie granicy po przestąpieniu jakiej traci się nad nim kontrolę. Układ warsztatów powinien zawierać kierowanie, m in. karetką na terenie manewrowym, tablicy antypoślizgowej oraz pasie treningowym. Kompletne nabyte kwalifikacje i znajomość najważniejszych rzeczy są weryfikowane w czasie testu praktycznego. W przypadku środków transportu wożących wartości płatnicze zobowiązują analogiczne wskazówki.

Dla kogo jest kurs podstawowy, a dla kogo uzupełniający?

Ogólnie w ośrodkach ćwiczenia techniki jazdy jest możliwość dołączyć do dwóch odrębnych kursów – podstawowego i uzupełniającego. Pierwszy powinny podejmować osoby, które planują uzyskać wiedzę o zasadach techniki jazdy w okolicznościach specyficznych, o regulaminach ruchu drogowego, typowych i niestandardowych warunkach na ulicy i z psychologii przejazdu. A mianowicie – chcą dostać pozwolenia do kierowania samochodami uprzywilejowanymi czy przesyłającymi wartości pieniężne. Dziś kurs uzupełniający oznacza wzbogacenie istniejących upoważnień o nowe kategorie. Na przykład ktoś posiada prawo jazdy grupy B1 i pragnie mieć poza tym upoważnienia do przemieszczania się pojazdami klasy C1 bądź D1. Mówiąc w skrócie, lekcje realizuje się rozdzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla kategorii 1) obejmuje 6 godzin zajęć teoretycznych oraz 18 godzin treningów praktycznych, a dla pozostałych grup 2), 3) oraz 4) kurs zawiera 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Kurs uzupełniający dla klasy 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, zaś dla następnych kategorii w przypadku powiększenia o grupy A1, A2 oraz A to 3 godziny lekcji teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Kurs dla kierowcy konwojenta

Auta wiozące wartości finansowe to specjalny gatunek aut. Powszechnie definiuje się je jako „bankowozy”, ponieważ wprowadzają kapitał do banków, bankomatów albo innych punktów, w jakich są one obowiązkowe. Jeżeli ktoś chce prowadzić samochód przemieszczający środki pieniężne jest zobowiązany bezwzględnie ukończyć kurs. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku ważnych komponentów. Na wstępie są wykłady teoretyczne, na których można dowiedzieć się niemało o kodeksach drogowych, powodach wypadków i o procedurach prowadzenia takich pojazdów. Na dodatek każdy uczeń musi uzyskać wiedzę z obszaru psychologii kierowania bankowozem. Musi nauczyć się np. adekwatnego postępowania w warunkach kryzysowych. Z kolei ćwiczenia praktyczne włączają przeróżnego rodzaju wieloaspektowe wybiegi podczas jazdy, np. asymetryczny slalom, „szturm” na bariery, awaryjne hamowanie pod barykadą bądź symulacje zamachów.

Skoro chcemy osiągnąć uprawnienia na auta rozwożące wartości finansowe, musimy mieć ukończone 21 lat i posiadać prawo jazdy dobrej kategorii (zrobione wcześniej). Oczywiście musimy także powędrować do lekarza medycyny pracy oraz psychologa po dokument o tym, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia niniejszego typu samochodów. Ośrodki usprawniania techniki jazdy przekazują studentom wszystkie wskazówki na temat tego, jak otrzymać wszelakie obligatoryjne papiery. Osoby zaintrygowane opisywanym szkoleniem mogą zajrzeć w ten odnośnik – Kurs na pojazdy przewożące wartości pieniężne

Strona używa cookies
Ok