Notice: Use of undefined constant AUTH_COOKIE - assumed 'AUTH_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 806

Notice: Use of undefined constant LOGGED_IN_COOKIE - assumed 'LOGGED_IN_COOKIE' in /home/virt9236/domains/karlsen.net.pl/public_html/wp-includes/user.php on line 348
Autocysterny i cysterny mobilne – Cysterny do przewozu materiałów niebezpiecznych – Cysterny Bioeco Sacim

Drogowy przewóz paliw to najpowszechniejszy sposób doprowadzania tego rodzaju ładunku szerokiemu gronu konsumentów. Reguły transportu paliwa są dokładnie opisane w prawie narodowym, europejskim jak i zagranicznym. Ze względu na stopień trudności i duże niebezpieczeństwo, są to bardzo kompleksowe regulacje. Dokumenty normują między innymi wymogi mechaniczne samochodów wykorzystywanych do przewozu materiałów niebezpiecznych, wyjątki dotyczące transportu, oznaczenie takich samochodów, rodzaje materiałów niebezpiecznych i zasady ich kontroli. Przedmiot tak ścisłego zdefiniowania tematu jest jasny – eliminacja lub zredukowanie zagrożenia związanego z przewozem, jak i zmniejszenie prawdopodobieństwa powstania kolizji.

Przeważnie paliwo transportuje się w specjalnie zaprojektowanych cysternach. Autocysterny muszą urzeczywistniać bardzo surowe kryteria techniczne, aby transportowane w nich wyroby były dokładnie zabezpieczone przed elementami zewnętrznymi. Kierowanie takimi pojazdami nie jest łatwe i w tej materii bardzo ważne są kwalifikacje kierowcy, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W niniejszym tekście postaramy się jasno zaprezentować modele cystern paliwowych. Jeżeli jesteś początkującym kierowcą, te wiadomości będą perfekcyjnym uzupełnieniem Twoich umiejętności.

Podstawowe rodzaje cystern paliwowych

Cysterny na paliwo odróżniają się przeważnie budową, wyposażeniem i opcjami zastosowania. Funkcjonuje kilka podstawowych typów:

 • cysterny statyczne – są zdolne pomieścić ponad 1000 litrów substancji. Ten rodzaj jest na stałe połączony z pojazdem lub stanowi nierozdzielną część jego konstrukcji.
 • cysterny mobilne – objętość takich cystern jest większa niż 450 litrów. Odznaczają się elastycznością co znaczy, że mogą być w elastyczny sposób „dołączane” do różnych ciężarówek.
 • kontener-cysterna – jest to urządzenie samochodowe odpowiadające definicji kontenera, które obejmuje zbiornik wraz z zaopatrzeniem ułatwiającym przemieszczenie kontenera-cysterny bez znaczącej modyfikacji jego orientacji na płaszczyźnie
 • cysterny odejmowalne – są to cysterny inne niż cysterny trwałe, ruchome i kontenerowe o pojemności większej niż 450 litrów, które są zaprojektowane do transportu surowców razem z z ich wyładunkiem. Takie cysterny instaluje się na naczepach pojazdów a ich odczepianie akceptowalne jest po wypróżnieniu towaru.

Konstrukcja cysterny paliwowej

Zaopatrzenie jakiejkolwiek cysterny zostało kompletnie opisane w takich aktach prawnych jak Umowa ADR, Zarządzenie Ministra Komunikacji drogowej w sprawie warunków mechanicznych nadzoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie systemu weryfikowania uprawnień wymaganych przy obsłudze i pielęgnacji urządzeń mechanicznych. W wyposażeniu każdej cysterny powinny się znaleźć takie składniki jak:

 • zawory denne – zamontowane wewnątrz kontenera lub w kołnierzu dołączonym. Stanowią główne zamknięcie w cysternach. Zawory otwierane są z góry lub z dołu.
 • zewnętrzne zawory odcinające – ulokowane na końcu każdego przewodu rurowego spustowego. Są zamknięciem wstępnym dla cystern które mają w 3 części kodu literę A, oraz kolejnym zamknięciem dla cystern zawierających w 3 części kodu literę B.
 • korki gwintowane – są umieszczane na brzegach kanałów rurowych. Muszą być na takim poziomie nieprzepuszczalne, aby utrzymać pojemność urządzenia.
 • przyłącza do rozładunku – te produkty powinny być zaopatrzone w awaryjne złącze do rozłączania nalewu. Ponadto powinny być zaopatrzone w tabliczkę wykonaną z materiału niepodatnego na korozje, zawierającą informacje o nazwie producenta, numerze normy, dacie produkcji i aktualnego przeglądu technologicznego, a także wartości ciśnienia roboczego. Poszczególne przyłącze musi zapewniać szczelność zintegrowania, przy jednoczesnym powstrzymaniu automatycznego otwarcia.
 • wentyle bezpieczeństwa – są to sprężynowe wentyle bezpieczeństwa . Powinny być uruchamiane automatycznie pod ciśnieniem osiągającym między 0,9 i 1,0 wartości ciśnienia testowego cysterny.
 • przewody wentylacyjne – ich celem jest utrzymanie ciśnienia wewnątrz cysterny na poziomie ciśnienia atmosferycznego.
 • falochrony i przegrody – te akcesoria powinny być pofałdowane o powierzchni wgłębienia nie mniejszej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów musi obejmować nie mniej niż 70% przekroju cysterny. Falochrony i przegrody są czynnikami równoważącymi pojemnik.
 • izolacja cieplna – zabezpiecza przewożony towar przed ochłodzeniem, lub też podgrzaniem w zależności od gatunku dostarczanego materiału. Izolacja może stanowić osłonę przeciwsłoneczną, jak i całościową ochronę pojemnika.

Nowe cysterny paliwowe to scalenie stabilnej konstrukcji i wydajnych elementów. Wysokiej jakości elementy wyposażenia umożliwiają łatwą obsługę. Dziś z całkowitą śmiałością możemy Wam zarekomendować cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Wytwórca ten może pochwalić się najnowocześniejszym przykładem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najmniej ważącej w Europie, cysterny o zarysie owalnym, który zdobył uznanie w branży komunikacyjnej. Przedsiębiorstwo Bioeco Holding gwarantuje nie tylko duży wybór nowoczesnych cystern, lecz także dobre warunki inwestycyjne.

Wypróbuj najdoskonalszą cysternę na rynku. Wstąp na stronę i porównaj różne modele: cysterny paliwowe

Strona używa cookies
Ok